Česko-slovenské energetické fórum

30.08.2021 Rôzne
Česko-slovenské energetické fórum

V dňoch 13. – 14. októbra 2021 sa v Bratislave opäť stretnú špičky energetiky z Česka a Slovenska. Počas dvoch dní sa stretne na pódiu až tridsať rečníkov z rôznych oblastí energetiky, ktorí budú diskutovať v rámci štyroch blokov.

Diskusiu odštartujeme popoludní 13. 10. a budeme hovoriť napríklad o tom, ako si namixujeme energetický mix, aké sú možnosti využitia nových technológií, ako môže pomôcť rozvinúť energetiku Modernizačný fond, čo znamená pre ČR koniec spaľovania uhlia alebo ako ovplyvní energetiku spustenie JE Mochovce (A dočkáme sa vôbec spustenia v roku 2022?).

Českom aj Slovenskom aktuálne rezonuje téma nového energetického zákona a najmä na Slovensku aj téma nového regulačného obdobia. Legislatíva nás preto neminie ani tento rok a bude sa o nej hovoriť hlavne v druhom bloku konferencie. Zástupcovia regulačných úradov, ministerstiev a súkromnej sféry si tak budú môcť v priamom prenose vymeniť svoje skúsenosti a postoje k tejto problematike.

Aké sú vízie uvádzania tzv. novej energetiky do praxe? Sú na ňu prevádzkovatelia distribučných a prenosových sietí pripravení? A aké vlastne budú nové obchodné modely? Na tieto a ďalšie otázky budú odpovedať spíkri tretieho bloku. Aktuálne, v roku 2021, prebieha transpozícia Smernice Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2019/944 z 5. 6. 2019 o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou. Do popredia debaty sa tak

dostanú tzv. aktívni zákazníci, funkcia agregácie, rola nezávislého agregátora, inteligentné meracie systémy... V neposlednom rade budeme diskutovať aj o európskom jednotnom trhu s elektrinou. Vytvorenie jednotného európskeho vnútorného trhu so silovou elektrinou (IEM, Internal Electricity Market) je už od počiatku hlavným pilierom Energetickej únie, preto bude zaujímavé dozvedieť sa o novinkách z hlavných projektov, ktoré sa v tejto oblasti týkajú Česka a Slovenska. Konkrétne budeme diskutovať o tom, ako to vyzerá s cezhraničnými prenosovými kapacitami v projekte CORE FB MC a či môžeme očakávať spustenie Flow base metódy výpočtu kapacít, alebo či môžeme čakať zapojenie Slovenska do XBIDu podľa anonsovaného termínu, a samozrejme aký vplyv na trh malo úspešné spustenie projektu Coupling medzi DE-AT-PL-4MMC. Rečníci oboch štátov budú diskutovať aj o vývoji integrácie vnútrodenného trhu s regulačnou energiou z pohľadu ČR alebo o kapacitnom mechanizme v Poľsku a možnosti cezhraničnej účasti.

Česko-slovenské energetické fórum nie je len taký obyčajný event! Keď skončí odborná diskusia prvého dňa, presunieme sa do priestorov Vodárenského múzea, kde nás čaká neformálny networking a dúfame, že spolu konečne oslávime koniec takmer dvoch rokov vyplnených onlinom!