Centrum odborného vzdelávania a prípravy

Aktuálny zoznam stredných odborných škôl, ktoré používajú označenie COVP na základe rozhodnutia AZZZ

č. SOŠ COVP Kraj Osvedčenie
1. Spojená škola, I. Krasku 491, Púchov COVP 27, 28 TSK 4/COVP/AZZZSR/2021
2. Spojená škola, Rastislavova 332, Nováky COVP 28 TSK 3/COVP/AZZZSR/2021
3. SOŠ chemická, Vlčie hrdlo 50, Bratislava COVP 28 BSK 2/COVP/AZZZSR/2016
4. SOŠ polygrafická, Račianska 190, Bratislava COVP 34 BSK 4/COVP/AZZZSR/2017
5. SOŠ dopravná, Zelená 2, Martin COVP 37 ZSK 1/COVP/AZZZSR/2018
6.  SOŠ dopravná, Školská 66, Trenčín COVP 37 TSK 5/COVP/AZZZSR/2021
7. SPŠ dopravná, Študentská 23, Trnava COVP 37 TTSK 2/COVP/AZZZSR/2018