Bývalí členovia dozornej rady VšZP podali podnet na jej kontrolu

Bývalí členovia dozornej rady VšZP podali podnet na jej kontrolu

Bývalí členovia dozornej rady Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP), medzi ktorými je aj prezident AZZZ SR, podali podnet na Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a aj parlamentný výbor pre zdravotníctvo na vykonanie kontroly vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni.

Dôvodom má byť neefektívne hospodárenie a nakladanie s verejnými zdrojmi. Bývalí členovia, Marián Magdoško a Tomáš Malatinský, považujú za dôležité vykonať celkovú kontrolu hospodárenia s prostriedkami rozpočtu VšZP. Pred niekoľkými týždňami ich odvolali z dozornej rady poisťovne. Tento postup je podľa asociácie neprijateľný, pretože sa zlikvidoval tripartitný systém v dozornej rade.

Poisťovňu degradovali na bežnú firmu

Zároveň minister zdravotníctva podľa asociácie degradoval VšZP na bežnú firmu, ktorej dozorná rada je kreovaná výlučne zo zástupcov, ktorí sú v podriadenom postavení k nemu a v prípade členov dozornej rady za zamestnancov predstavenstvu, resp. generálnemu riaditeľovi. „Z tohto dôvodu sa obávame, že zo strany novokreovanej dozornej rady nebudú vytvorené predpoklady pre nestranný výkon kontrolnej činnosti,“ informovala zamestnávateľská asociácia.

Členovia dozornej rady v rokoch 2020 a 2021 dostali podľa asociácie viaceré podnety od zamestnancov VšZP. Medzi ne patrí aj obava ekonomickej efektívnosti organizačných zmien s následkom prepustenia desiatok až stovky pracovníkov s vysokými odmenami a následným prijímaním nových zamestnancov vo vyššom počte v porovnaní s počtom pracovníkov, s ktorými uzavreli dohody o ukončení pracovného pomeru.

Ďalej sa podľa asociácie zvýšil počet pobočiek, pričom sa stávalo, že riaditeľ pobočky mal iba jedného podriadeného. Ďalším z podnetov bolo poukazovanie na neefektívne nakladanie s prostriedkami rozpočtu VšZP pri náborovej činnosti nových poistencov.

Z tohto dôvodu sa bývalí členovia dozornej rady VšZP rozhodli obrátiť na najvyššie autority, ktoré môžu tento nepriaznivý stav prešetriť.

„Považujeme za dôležité vykonať celkovú kontrolu hospodárenia s prostriedkami rozpočtu VšZP aj vzhľadom na skutočnosť, že za rok 2020 vyčíslila VšZP stratu hospodárenia vo výške takmer 120 mil. eur, stratila viac ako 160-tisíc poistencov a štát opakovane počas nového vedenia tejto inštitúcie posilňoval jej kapitálové vybavenie formou navýšenia základného imania, ktoré prevyšovalo jej dosiahnutú stratu za rok 2020,“ uviedla asociácia. Strata sa podľa nich prehlbovala aj počas roka 2021.

VšZP tvrdenia o napätej situácii vo vnútri poisťovne, ktoré Magdoško a Malatinský opísali, odmieta a označuje za klamlivé. „Sme pripravení pristúpiť k právnym krokom v záujme ochrany dobrého mena,” uviedla pre agentúru SITA manažérka oddelenia komunikácie Eva Peterová. Pripomína tiež, že o zmene stanov poisťovne, a teda o znížení počtu členov dozornej rady z 10 na šesť rozhodol jediný akcionár VšZP, a to Ministerstvo zdravotníctva SR.

Na tvrdenia o ekonomickej neefektívnosti organizačných zmien súvisiacich s pobočkovou sieťou reaguje poisťovňa takisto odmietavo. Všetky klientske miesta boli podľa Peterovej zmenené na pobočky tak, aby poskytovali rovnaký rozsah služieb a servisu a ich počet sa znížil na súčasných 77. Celkové hospodárenie a finančné straty v celkovej výške takmer 120 miliónov eur poisťovňa obhajuje výpadkom výnosov v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19, pretrvávajúcou koncentráciou finančne nákladných skupín v poistnom kmeni VšZP a štruktúrou zmluvných vzťahov v súvislosti s paušálnymi formami úhrad za poskytnutú zdravotnú starostlivosť.

Odliv poistencov sa podľa VšZP podarilo zastaviť. Magdoškom a Malatinským kritizovanú marketingovú kampaň poisťovňa hodnotí ako úspešnú a zdôrazňuje, že rozpočet sa v tomto smere nenavyšoval, ale ponížil o päť percent.

„Napriek nezákonným poisťovacím praktikám súkromných zdravotných poisťovní nám od 1. januára 2021 pribudlo takmer 15-tisíc nových poistencov, čo je najlepší výsledok za posledné štyri roky,” dodala Peterová.

Od roku 2019 však z VšZP odišlo 145-tisíc poistencov.