Budú aj tzv. športové poukazy?

Budú aj tzv. športové poukazy?

Jedna z prvých úloh pre nového štátneho tajomníka na ministerstve školstva, ktorým sa má stať bývalý úspešný slovenský olympionik Jozef Gönci, bude podľa straníckeho vyhlásenia strany SNS zriadenie športových poukazov pre deti. Plánuje navrhnúť, "aby rodič mal možnosť spolu so zamestnávateľom participovať na športovom poukaze do výšky 500 eur". Športový poukaz má byť oslobodený od odvodov a daní podľa vzoru novoschválených rekreačných poukazov. Na rozdiel od nich nebude pre zamestnávateľov povinný. Teda aspoň zatiaľ: "V prvom kroku sa bude jednať o dobrovoľné športové poukazy," píše sa v správe SNS.

Športové poukazy nie sú novinka

Športové poukazy nie sú tak úplne z hlavy Andreja Danka. Pôvodne ich kreoval v roku 2011 Eugen Jurzyca, keď bol ministrom školstva za SDKÚ. Plánoval ich zaviesť po vyhodnotení výsledkov takzvaného pilotného projektu. To sa mu však už nepodarilo. Poukazy sa testovali na vzorke 6 128 detí vo veku od šiestich do 15 rokov po celom Slovensku. Poukazy boli v hodnote 50 eur a boli financované z financií ministerstva. Výsledky boli pozitívne, zaviesť ich Jurzyca už nestihol. "Pilotný projekt splnil svoj cieľ a potvrdil, že pri jeho implementácii je možné zvýšiť motiváciu žiakov na to, aby sa žiaci základnej školy aktívnejšie zúčastňovali na pohybových aktivitách v čase mimo povinného vyučovania," píše sa v záverečnej správe projektu.

Zákon ich pozná, peniaze nie sú

O športových poukazoch sa hovorí už niekoľko rokov. Novinkou je však zapojenie zamestnávateľov rodičov. "Poukazy ako také sú dnes schválené a v zákone o športe už existujú. Nenašli sa však doteraz finančné prostriedky na ich zavedenie do praxe," upozorňuje člen Učenej právnickej spoločnosti Peter Sepeši. Ministerstvo síce môže poskytnúť príspevok na športový poukaz, ale nemá voľné prostriedky, ktoré by mohlo na to použiť. "Žiaľ, napriek tomu, že by sme radi podporili športové poukazy, zatiaľ na to nemáme finančné zdroje," odpovedalo tlačové oddelenie ministerstva školstva."Zapojenie zamestnávateľov do znášania nákladov na šport je nový koncept, ktorý vyplýva skôr z politickej ambície konkrétnej strany. Sú schválené ako celoplošná podpora pre všetky deti od piatich do 14 rokov. A nie je podstatné, či je rodič dieťaťa zamestnaný. Alebo či je sirota," vyčíta Sepeši. Dodáva, že na to, aby bolo vydávanie a používanie poukazov transparentné, je nevyhnutné, aby pri takom počte rodičov detí boli poukazy elektronické. "Potrebujeme dobudovať informačný systém športu, ktorý ešte stále nie je plne funkčný. Je to tak dlho, že niekedy mi to pripadá, akoby ani nebola vôľa ho zriadiť," dodáva Sepeši.

Firmy sú prekvapené

Športové poukazy nie sú prvý návrh z dielne SNS, ktorý majú dotovať firmy. Od januára sú povinné rekreačné poukazy pre zamestnávateľov, ktorí majú viac ako 49 zamestnancov. "Aj takzvané rekreačné poukážky mali tiež spočiatku fungovať na základe dobrovoľnosti zamestnávateľa. Nakoniec to tak nebolo, preto sme v tejto chvíli zdržanliví," hovorí hovorkyňa Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení Miriam Špániková. Zamestnávatelia nerozumejú, prečo majú uplatňovať tento benefit. "Vnímame to ako jedno z mnohých politických rozhodnutí, ktoré sa v ostatnom čase prijímajú na účet zamestnávateľov," podotýka hovorkyňa. "Medzi najčastejšie vyžadovanými benefitmi vidíme skôr príspevky na vzdelanie zamestnancov. V tomto prípade môže byť preto kľúčové dodržiavanie pravidla dobrovoľnosti," uvádza hovorkyňa Profesia Nikola Richterová.