Bez univerzálneho odškodňovacieho zákona bude vláda čeliť mnohým žalobám

Bez univerzálneho odškodňovacieho zákona bude vláda čeliť mnohým žalobám

Vláda by mala prijať univerzálny odškodňovací zákon, aby zabránila možným žalobám podnikateľov a zároveň aj ochránila podnikateľský sektor pre možnými následkami tretej vlny pandémie. V Podnikateľskom podcaste od A po ZZZ to uviedol viceprezident AZZZ Rastislav Machunka. „Celé sa to začalo pred rokom, keď sme v Právnickou fakultou Univerzity Komenského pripravili materiál pre podpredsedu vlády Štefana Holého, kde sa uvádza, že ak sa prijímajú opatrenia, ktoré obmedzuje vlastnícke právo, je to možné, podľa Ústavy SR, realizovať len za primeranú náhradu, čo nie je len náhrada ušlého zisku, ale treba definovať, čo je primeraná náhrada. Primeranou náhradou nie je len náhrada nákladov na zamestnancov, ale aj otázka nájomného, odpisov, úverov a zásob. Tie mali firmy prípad od prípadu neuhradené a hradili náklady bez príslušných výnosov. Rokovania neskôr prešli na Ústredný ekonomický krízový štáb, kde to nemalo spád a tak si to vzal pod patronát podpredseda vlády Richard Sulík, ktorý pripravil návrh univerzálneho odškodňovacieho zákona. Je to veľmi dobrý krok k tomu, aby sme ho dokázali vylepšiť a o ňom rokovať. Následne si to vzal po patronát vtedajší premiér Igor Matovič, aby to celé dotiahol, ale doteraz sa tak nestalo. My na to stále čakáme,“ zdôraznil Machunka. Podnikateľom aj v návrhu odškodňovacieho zákona, ktorý je v gescii Ministerstva hospodárstva, chýba viacero bodov. „Chýbajú v ňom odvody, nie sú riešené ani zásoby, ktoré museli podnikatelia v gastrosektore zlikvidovať, pretože ich zavreli. Nie sú dostatočne pokryté náklady na nájomné, niekto má nepokryté úvery, niekto zvýšené odpisy, to takisto nie je riešené. Pomoc je nedostatočná a to nekonštatujeme len my, ale aj Národná banka Slovenska, ktorá tvrdí, že pomoc nedostatočná na to, aby sme vedeli ekonomiku po skončení pandémie dostatočne rýchlo a razantne rozbehnúť. Preto je bytostne dôležité aj pre štát, aby sa podnikateľský sektor dostal do dobrej kondície a mohol si plniť svoje úlohy,“ vyhlásil viceprezident AZZZ.

Podľa Machunku keď sa vláda nebude zaoberať témou komplexného odškodnenia podnikateľov, musí sa pripraviť na súdne pokračovania. Prvé podania sa už objavili. „Nie je presne stanovené, čo je primeraná náhrada a to by mal povedať lex specialis, univerzálny odškodňovací zákon, ktorý by mal presne definovať široký výklad vyplývajúci z Ústavy. Ústava je postavená tak, že ak je vlastnícke právo obmedzené, tak je to možné len za primeranú náhradu. Táto formulácia nie je presne vysvetlená a tak je tam veľký priestor na rôzne špekulácie a viacero výkladov,“ konštatoval Machunka.

Celý Podnikateľský podcast od A po ZZZ s Rastislavom Machunkom si môžete vypočuť na týchto platformách:

Anchor:

https://anchor.fm/azzz0/episodes/Podnikatesk-podcast-od-A-po-ZZZ-o-univerzlnom-odkodovacom-zkone-e13inn4

Spotify:

https://open.spotify.com/show/6xhAUIWUAF4JKx7HEvdqgN

Soundcloud:

https://soundcloud.com/richard-kvas-ovsk/podnikatelsky-podcast-od-a-po-zzz-s-rastislavom-machunkom