Bez sociálneho dialógu napätie eskaluje

Bez sociálneho dialógu napätie eskaluje

Podnikatelia sú z pomalej, komplikovanej a nedostatočnej štátnej pomoci zúfalí. Žiadosti o štátny príspevok sa neustále menia a zároveň sú naviazané na splnenie ďalších podmienok, čo v praxi spôsobuje problémy, že k reálnej pomoci sa doteraz dostalo minimum podnikateľských subjektov. Aj keď na jednej strane oceňujeme proaktívny prístup zo strany vlády a snahu pomôcť zamestnávateľom a podnikateľom v tejto bezprecedentnej situácii, sme veľmi znepokojení vývojom súčasnej situácie. Firmy, ako aj živnostníci upozorňujú, že ak vláda neurobí výrazné zmeny, z prvej pomoci sa ľahko stane posledná. Považujeme preto za nevyhnutné výrazne zrýchliť, administratívne zjednodušiť a zvýšiť celý systém podpory, ako aj realizovať ďalšie potrebné opatrenia. Naším spoločným cieľom by malo byť zachovanie zamestnanosti v maximálnej možnej miere o to viac, že hrozba masívneho prepúšťania zamestnancov ešte nikdy nebola taká vysoká a reálna ako dnes.

Sme svedkami toho, ako sa sociálne napätie na strane zamestnávateľov, ako aj zamestnancov pomaly, ale iste vyhrocuje, pričom dochádza aj k prehlbovaniu spoločenskej nedôvery. Predísť by tomu mohol kvalitný sociálny dialóg, pri ktorom by všetky strany sociálneho dialógu (odborári, zamestnávatelia aj vláda) mali dospieť k tomu, aby prepojili svoje odborné vedomosti a dosiahli tak spoločensky vyššie dobro.

Udržanie sociálneho zmieru by malo byť cieľom každej vlády a sme presvedčení, že práve v tomto zložitom období je veľmi dôležité realizovať zodpovednú a vyváženú politiku vo vzťahu k zamestnancom a zamestnávateľom. Žiaľ, musíme konštatovať, že sľubovanú zmenu zatiaľ necítime, hoci sa vládni predstavitelia aj v Programovom vyhlásení vlády zaviazali k intenzívnejšiemu sociálnemu dialógu.

Opatrenia sú prijímané ad hoc bez systémovej konzultácie so sociálnymi partnermi. Doteraz nebola zvolaná Hospodárska a sociálna rada Slovenskej republiky nielen k opatreniam na záchranu ekonomiky, ale ani len k Programovému vyhláseniu vlády Slovenskej republiky, v ktorom sú reálne záväzky na smerovanie krajiny v najbližších rokoch. Väčšina opatrení na zmiernenie krízy prebieha bez diskusie v tripartite, čím sa obchádza sociálny dialóg. Som však presvedčený, že spoločným dialógom by sme vedeli predísť mnohým nedorozumeniam a odstránili by sme mnohé nedostatky narýchlo prijímaných návrhov. Kvalitný sociálny dialóg môže zároveň zmierniť vplyv pretrvávajúcej krízy, keďže umožňuje sociálnym partnerom viesť o navrhovaných zmenách odbornú diskusiu.