Bez kompenzácie nebudú slovenské firmy konkurencieschopné

Zdroj: www.trend.sk

24.10.2022 Monitoring médií
Bez kompenzácie nebudú slovenské firmy konkurencieschopné


Enormné zvyšovanie cien surovín od jesene minulého roka, ako aj zvýšenie cien energií pri energeticky náročnej výrobe už firmy nezvládajú utiahnuť.
Firmy nedokážu konkurovať výrobcom z iných krajín, kde sú energie dotované, preto klesajú objednávky a dochádza k čoraz častejšiemu prepúšťaniu.
K tomu narastá nespokojnosť zamestnancov pretože aj ich životné náklady sa denne zvyšujú a zamestnávatelia nie sú schopní zvyšovať mzdy adekvátne miere nárastu inflácie. Pri energeticky náročnej výrobe a týchto cenách energií sa firmám každým vyrobeným kusom len zvyšuje strata a za takýchto okolností nie je možné plnohodnotne podnikať ani zamestnávať ľudí.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Miriam Filová, hovorkyňa Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR (AZZZ SR)
Enormné zvyšovanie cien surovín od jesene minulého roka, ako aj zvýšenie cien energií pri energeticky náročnej výrobe už firmy nezvládajú utiahnuť. Slovenská vláda neposkytla žiadne kompenzácie pre priemyselné podniky v SR. Firmy nedokážu konkurovať výrobcom z iných krajín, kde sú energie dotované, preto klesajú objednávky a dochádza k čoraz častejšiemu prepúšťaniu. Zvyšovaním nezamestnanosti sa znižuje spotreba a takto sa točíme v začarovanom kruhu.
K tomu narastá nespokojnosť zamestnancov pretože aj ich životné náklady sa denne zvyšujú a zamestnávatelia nie sú schopní zvyšovať mzdy adekvátne miere nárastu inflácie. Pri energeticky náročnej výrobe a týchto cenách energií sa firmám každým vyrobeným kusom len zvyšuje strata a za takýchto okolností nie je možné plnohodnotne podnikať ani zamestnávať ľudí.
Treba povedať, že zdroje mnohých spoločností sú vyčerpané nielen finančne ale aj personálne. Firmy majú dlhodobo problém nájsť kvalifikovaných ľudí na určité typy pozícií. Jedným z dôvodov je nepriaznivá demografia, ale aj štruktúra absolventov, ktorá vôbec nekorešponduje s dopytom na trhu práce.
Vláda by preto mala zohľadňovať potreby zamestnávateľov, najmä pokiaľ ide o pracovnú silu, uvedomujúc si, že nedostatok -kvalifikovaných pracovníkov už dnes predstavuje vážnu hrozbu pre stabilizáciu, nehovoriac o ďalšom raste podnikov.