AZZZ SR: Štát pri rokovaniach o platoch dvojaký meter

AZZZ SR: Štát pri rokovaniach o platoch dvojaký meter

Štát má podľa zamestnávateľov pri rokovaniach o platoch dvojaký meter. Kým pre zamestnancov v štátnej a verejnej správe navrhuje vláda na budúci rok zvýšenie mzdových taríf o 1,3 %, minimálna mzda by sa mala na rok 2016 zvýšiť až o 5 %.

Zvýšenie minimálnej mzdy má negatívny dopad na náklady a konkurencieschopnosť

Asociácii zamestnávateľských zväzov a združení SR (AZZZ) sa nepáči, že kým pre zamestnancov v štátnej a verejnej správe navrhuje vláda na budúci rok zvýšenie mzdových taríf o 1,3 %, minimálna mzda by sa mala na rok 2016 zvýšiť až o 5 %, teda z 380 eur na hranicu 400 eur.

Zamestnávatelia pritom chápu postoj vlády k rastu platov v štátnej a verejnej službe a požadujú uplatniť rovnako citlivý a opatrný prístup aj pri zvyšovaní minimálnej mzdy na budúci rok.

Zvýšenie minimálnej mzdy má totiž podľa AZZZ nielen priamo, ale aj prostredníctvom tzv. minimálnych mzdových nárokov negatívny dopad na náklady a konkurencieschopnosť všetkých podnikateľov a zamestnávateľov v súkromnom sektore.

"Nazdávame sa, že aj naše argumenty v súvislosti s rastom minimálnej mzdy by mali nájsť viac pochopenia, a v rokovaniach týkajúcich sa či rastu minimálnej mzdy alebo zvyšovania platov v oblasti štátnej a verejnej služby by sa mal používať rovnaký meter,“ uviedol generálny sekretár AZZZ SR Oto Nevický.

V rokovaniach o zvyšovaní miezd vyplácaných zo štátneho rozpočtu je podľa neho štát oveľa opatrnejší a k samotnému zvyšovaniu platov pristupuje s ohľadom na ekonomiku a rozpočtové možnosti, avšak v rokovaniach o minimálnej mzde je ten prístup na úkor najmä súkromného sektora, veľmi razantný.

Tarifné platy v štátnej a verejnej službe by sa mali v budúcom roku podľa návrhu vlády zvýšiť o 1,3 percenta, čo je predpokladaná miera inflácie na rok 2016.

Takýto návrh predstavili v utorok zástupcovia vlády počas prvého kola kolektívneho vyjednávania o návrhu Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre zamestnávateľov vo verejnej službe a návrhu Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa v štátnej službe na rok 2016. Ako ďalej v utorok informovala hovorkyňa Konfederácie odborových zväzov SR (KOZ) Martina Nemethová, odborári s takýmto návrhom nesúhlasili.