AZZZ SR podporuje schválenie PVV s pripomienkami

13.04.2016 Tlačové správy
AZZZ SR podporuje schválenie PVV s pripomienkami

136AZZZ SR ako kľúčový reprezentant slovenských zamestnávateľov a podnikateľského prostredia dnes podporila schválenie Programového vyhlásenia vlády s pripomienkami svojich členských zväzov, ktoré požiadala zapracovať. AZZZ SR oceňuje prístup vlády, že ešte pred schvaľovaním prizvala sociálnych partnerov, aby podali pripomienky k návrhu znenia PVV.

"V záujme podpory hospodárskeho rastu a zvýšenia životnej úrovne občanov, veríme, že vláda SR bude brať do úvahy odborné stanoviská sociálnych partnerov ako svoj kľúčový nástroj pri riešení ekonomických a sociálnych otázok, a preto dúfame, že ich zapracuje v plnom znení. Osobitne s ohľadom na to, že Európa už dnes je a bude ešte intenzívnejšie konfrontovaná s problémami, ktoré ohrozujú jej ďalšiu existenciu v súčasnej podobe a Slovenská republika bude už o pár týždňov viesť ostatné krajiny EÚ ako predsedajúca krajina," povedal prezident AZZZ SR Tomáš Malatinský.

S úctou

Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR (AZZZ SR)

Miriam Špániková

Tlačová hovorkyňa

Nevädzová 5

821 01 Bratislava

tel.: +421/2/44 258 528, +421/2/44 258 295
mob.: +421/908 688 068
e-mail: spanikova@azzz.sk

Na stiahnutie