AZZZ SR ďakuje Ministerstvu zdravotníctva SR

AZZZ SR ďakuje Ministerstvu zdravotníctva SR

V dôsledku nedostatku zdravotných sestier v zdravotníctve vznikla v uplynulom období zmena študijného odboru a vznikol odbor praktická sestra.

Absolventi stredných odborných škôl mohli ihneď nastúpiť do zamestnania a popri zamestnaní si zvyšovať svoju odbornosť podľa odporučení EÚ. Ukázalo sa, že to bol dobrý krok a záujem o takéto štúdium bol o 40% vyšší. Z nepochopiteľných dôvodov v tomto volebnom období bez akejkoľvek diskusie s dotknutými zdravotníckymi organizáciami, verejnosťou a bez pripomienkového konania prišlo k zmene študijného odboru späť na zdravotný asistent. Tým však poklesol aj záujem o tento odbor. Vítame preto krok Ministerstva zdravotníctva SR, kedy opäť zavádza odbor praktická sestra – asistent. Jedine zdravotné školy vedia zabezpečiť nedostatok zdravotných pracovníkov, ktorí samozrejme môžu pokračovať vo svojom vzdelávaní, aby sa mohli stať plnohodnotnými zdravotnými sestrami. Toto je jediná cesta ako zastaviť alarmujúci stav nedostatku zdrav. sestier, pretože vysoké školy nie sú z kapacitných dôvodov schopné tento stav zastabilizovať. Je potreba si uvedomiť, že nie všetci absolventi zdravotných škôl chcú pokračovať vo vysokoškolskom štúdiu, ale po skončení SZŠ v odbore praktická sestra – asistent sa môžu dovzdelávať popri zamestnaní na plnohodnotné zdravotní sestry.

Miroslav Sekula – prezident, Asociácia stredných zdravotníckych škôl SR, Štefan Zelník – prezident, Asociácia polikliník a zdravotných zariadení, Marián Petko – prezident, Asociácia nemocníc Slovenska, Marián Šóth – prezident, Asociácia súkromných lekárov, Jaroslava Orosová – prezidentka, Zväz ambulantných poskytovateľov.