AZZZ: Priemyselné podniky láka mať všetky procesy online pod kontrolou

Zdroj: www.teraz.sk

17.08.2016 Monitoring médií
AZZZ: Priemyselné podniky láka mať všetky procesy online pod kontrolou

Na Slovensku sú IT firmy, ktoré vedia ponúknuť technologické riešenia pre procesy v priemysle a pre priemyselné podniky je príťažlivé mať všetko online pod kontrolou. Myslí si to generálny riaditeľ Výskumného ústavu zváračského – Priemyselného inštitútu SR Peter Klamo. Ústav je členom Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR.

Stratégiu Priemysel 4.0 považuje Klamo za prierezovú tému týkajúcu sa prakticky všetkých priemyselných odvetví a vníma ju ako veľkú príležitosť zvýšiť konkurencieschopnosť krajiny.

"Na Slovensku je dostatok priemyselných podnikov, ktoré sú vhodné na nasadzovanie jednotlivých technických riešení v súlade s Priemyslom 4.0 a musím konštatovať, že už vidno aj záujem zo strany manažmentu podnikov," uviedol pre TASR.

Výhodu a zdroj príležitostí na Slovensku vidí v tom, že sú tu IT spoločnosti, ktoré sú pripravené tieto riešenia implementovať a integrovať do súčasných procesov v rámci firiem alebo tiež ponúkať riešenia pre novo zavádzané technológie.

"Pre manažment každého podniku je mimoriadne príťažlivé mať všetky procesy online pod kontrolou. Teda nielen ekonomiku ako doteraz, ale všetky procesy od prípravy výroby, samotnú výrobu, montáž, expedíciu a logistiku, a to do najmenších detailov. To ponúka možnosti okamžitej časovej a nákladovej optimalizácie a oveľa vyššiu flexibilitu výroby," zhodnotil Klamo.

Ako riziko súvisiace s Priemyslom 4.0 sa podľa neho spomína zvyšovanie nezamestnanosti spôsobené prepúšťaním z dôvodu nahrádzania ľudskej práce strojmi. "Táto hrozba sa mi zdá byť neopodstatnená. Už dnes pociťujeme nedostatok pracovníkov najmä v strojárskom priemysle, nehovoriac o tom, že zavádzanie a udržiavanie 'digitálnych podnikov' bude znamenať vytvorenie celého radu špecifických profesií, a teda aj miest," zdôraznil Klamo.