AZZZ nesúhlasí s navrhovaným procesom zmeny sídla a typu stanice záchrannej zdravotnej služby

AZZZ nesúhlasí s navrhovaným procesom zmeny sídla a typu stanice záchrannej zdravotnej služby

Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR zásadne nesúhlasí s navrhovaným procesom zmeny sídla a typu stanice záchrannej zdravotnej služby (ZZS). Tento proces sa má realizovať so súhlasom Ministerstva zdravotníctva SR na základe stanoviska operačného strediska ZZS. „Ide o zásadnú zmenu do systému, resp. siete záchrannej zdravotnej služby, ktorá je definovaná na základe analýzy,“ tvrdia zamestnávatelia. Táto analýza pritom podľa nich nemá exaktné odporúčanie a samotné ministerstvo uvádza, že bude potrebné vypracovať novú analýzu. Zmena sídla a typu stanice ZZS musí mať podľa zamestnávateľov jasne zadefinovaný proces a musí byť podložená dátami. AZZZ to uviedla vo svojom stanovisku k návrhu novely zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, o ktorom má v pondelok rokovať Hospodárska a sociálna rada SR.

So zmenou sídla stanice záchrannej zdravotnej služby musí podľa navrhovanej novely zákona súhlasiť ministerstvo zdravotníctva. Do procesu povoľovania zmien návrh začleňuje aj operačné stredisko ZZS, ktoré podľa rezortu vzhľadom na svoje analýzy a poznatky z praxe dokáže odborne posúdiť vhodnosť poskytovateľom novonavrhovaného umiestnenia stanice ZZS. „Zároveň dokáže posúdiť nové umiestnenie v stanice aj vo vzťahu k svojej pravidelnej analýze o najefektívnejšom rozmiestnení posádok ZZS,“ uviedlo ministerstvo zdravotníctva. Stanovisko operačného strediska ZZS pritom musí byť kladné.