AZZZ: lístky a karty pre stravovanie zamestnancov

AZZZ: lístky a karty pre stravovanie zamestnancov

Stravovacie poukážky sa budú od 01. jaunára 2023 budú vo forme elektronických kariet.

K problematike vydala Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) stanovisko. Informovala o ňom hovorkyňa Miriam Filová.

Ako konštatuje AZZZ, “prechod na karty však bude postupný a pozvoľný. Táto zmena sa bude  týkať viac ako pol milióna zamestnancov. Pozitívny vplyv by mohli mať na slovenský sektor stravovania, ktorý sa stále nespamätal zo škôd, ktoré mu spôsobila pandémia. Napriek čoraz preferovanejšej digitalizácii stravného papierové stravovacie lístky budú platiť.

„Od januára budúceho roku sa stravné poukážky budú vydávať v prevažnej miere na elektronických kartách, ale tam, kde to nie je technicky možné, teda napríklad v lokalitách, kde nie je možnosť v stravovacom zariadení použiť stravovaciu kartu a zamestnanci by nemali inú možnosť stravovania, zákon pripúšťa možnosť platiť papierovým lístkom na stravu. Zamestnávatelia teda nemusia byť v strese z prechodu na stravovacie karty, naši členovia sú pripravení im na individuálnej báze pomôcť a poradiť, ako tento prechod zvládnuť v prospech firmy a jej zamestnancov,“ vysvetlil Králik, podľa ktorého sú elektronické karty pri stravnom na vzostupe.

Zamestnanci, ktorí dotávajú finančný príspevok na stravné, naopak nezískajú naviac nič. „Naše prieskumy ukazujú, že finančný príspevok si volia predovšetkým nadpriemerne zarábajúci zamestnanci, najmä v Bratislavskom kraji. Väčšina zamestnancov si stále volí papierové stravenky a po novom už aj stravovacie karty, kde môžu počítať s výhodami ako je kredit na nákup ďalšieho obeda, čo je forma cashbacku, rôzne zľavy v kamenných a online obchodoch až do výšky 70%, či zapojenie sa do rôznych súťaží. Celková úspora pri aktívnom používaní elektronickej karty môže dosiahnuť až stovky eur ročne,“ zdôraznil Králik s tým, že digitalizácia je výhodná aj pre zamestnávateľov.

„Pre zamestnávateľov je digitalizácia príležitosťou, ako v čase krízy a ekonomickej recesie podporiť svojich zamestnancov vhodným nastavením maximálnej daňovo a odvodovo výhodnej sadzby stravného, prináša úsporu času a znižuje administratívnu záťaž. Je tiež príležitosťou, ako začať koncepčne pracovať so zamestnaneckými benefitmi. Veľmi dobre vieme, že dnes sa kvalitní zamestnanci nerozhodujú pre tú-ktorú spoločnosť len na základe platu, ale celkových podmienok, filozofie či reputácie firmy a ďalších parametrov. V tomto benefity môžu zohrať kľúčovú rolu,“ upozornil Králik.

Od januára sa navyše hodnota stravného zvýši na 6,80 eur, v čom vidí Králik aj príležitosť ako podporiť slovenský gastrosektor. „Zamestnancom to umožní zreálniť stravné s cenami potravín a jedál v reštauráciách, čo môže byť impulzom pre zlepšenie kvality a pravidelnosti stravovania aj v časoch inflácie a šetrenia,“ dodal Králik.