AZZZ je za odborný dialóg s predstaviteľmi štátu

AZZZ je za odborný dialóg s predstaviteľmi štátu

Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR rešpektuje štrajkovú pohotovosť autodopravcov Slovenska, avšak nestotožňuje sa s nátlakovými aktivitami Únie dopravcov Slovenska ako formou na riešenie požiadaviek autodopravcov.

Na zabezpečenie bezpečnej, plynulej a konkurencieschopnej dopravy treba riešiť problematiku v odvetví dopravy komplexne, v súlade s odporúčaniami EÚ a potrebami Slovenskej republiky. „Uvedomujeme si, že legislatíva v oblasti cestnej dopravy je na Slovensku v dlhodobo zlej situácii a treba ju určite reformovať v prospech celého sektoru. Sme však presvedčení, že pre upokojenie situácie je momentálne potrebné zasadnúť za rokovací stôl a viesť na túto tému odborný dialóg so zodpovednými orgánmi štátu, tak ako deklaruje najväčšie cestné Združenie ČESMAD Slovakia, ktoré je zároveň členom AZZZ SR“, povedal generálny sekretár AZZZ SR Oto Nevický.

Blokády ciest, či hraničných priechodov môžu ovplyvňovať aj mnohé firmy, ktoré začínajú hlásiť prvé problémy s dodaním tovaru. "Pokiaľ to ochromí dopravu v takom rozsahu, že firmy nebudú schopné expedovať výrobu svojim dodávateľom a nebodaj by sme boli nútení prerušiť výrobu v niektorých podnikoch, tak potom tie dôsledky budú naozaj veľmi vážne na ekonomiku a na celé hospodárstvo,“ povedal viceprezident AZZZ SR Rastislav Machunka.