Asociácia vonkajšej reklamy

}
Asociácia vonkajšej reklamy
Asociácia vonkajšej reklamy Trenčianska 55, 821 09 Bratislava 2 02/ 58 24 32 56 www.avr.sk

Asociácia vonkajšej reklamy (AVR) je združenie právnických osôb, ktoré združuje podnikateľov v oblasti vonkajšej (priestorovej) reklamy. AVR vznikla  v septembri 1994 a odvtedy prešla rôznymi zmenami v členskej základni. Teraz združuje najvýznamnejšie spoločnosti a je ako jediné na Slovensku registrované v Registri záujmových združení vlastníkov reklamných stavieb podľa § 129a stavebného zákona.

Základnou úlohou AVR je presadzovať spoločné záujmy členov v oblasti vonkajšej reklamy ako podnikateľov a ako vlastníkov reklamných stavieb. Ide najmä o podporu aktivít, ktorých cieľom je rozvoj, kvalita a efektívnosť reklamných činností v mestách a obciach a prosperita členov, ich zastupovanie vo vzťahu k ministerstvám a iným orgánom štátu a k orgánom územnej samosprávy  a účasť na tvorbe právnych predpisov najmä z oblasti stavebného práva a reklamy.

Zástupcovia

Ing. Ivan Peller Člen Prezídia AZZZ SR 02/ 5341 7930
JUDr. Vladimír Hutta, CSc. Člen Porady generálnych sekretárov AZZZ SR 02/ 58 24 32 56