Asociácia súkromných lekárov SR

}
Asociácia súkromných lekárov SR
Asociácia súkromných lekárov SR Vazovova 9/B, 811 07 BRATISLAVA +421 / 2 / 5263 2134 - 5 www.aslsr.sk

Asociácia súkromných lekárov Slovenskej republiky (ASL SR) vznikla v roku 1995 ustanovujúcim valným zhromaždením. Vo februári 1996 bola zaregistrovaná na Ministerstve vnútra SR a zahájila svoju oficiálnu činnosť.

Naštartovaním odštátnenia činnosti lekárov primárnej zdravotnej starostlivosti v novembri 1994 začala vznikať skupina súkromných lekárov, ktorí sa ocitli v celkom novom prostredí, museli riešiť úplne nové úlohy a problémy. Prakticky sa za deň stali zo štátnych zamestnancov podnikatelia. Otázky zamestnávateľské, organizačné, legislatívne a iné postupne zosilňovali tendenciu k združovaniu. Stavovská organizácia lekárov (Slovenská lekárska komora) sa začala javiť pre riešenie problémov súkromných lekárov ako málo pružná, pomalá a najmä nemohla riešiť zamestnávateľské otázky súkromných lekárov. Preto vznikla ASL SR.

Asociácia súkromných lekárov SR je dobrovoľným a nezávislým zamestnávateľským združením fyzických a právnických osôb, poskytujúcich zdravotnú starostlivosť na území SR v neštátnych ambulantných zdravotníckych zariadeniach.

Je založené s cieľom pozitívne pôsobiť na vytváranie odborných, právnych, ekonomických, sociálnych a ďalších podmienok ovplyvňujúcich vykonávanie súkromnej praxe.

Zástupcovia

MUDr. Marián Šóth Prezident +421 / 2 /5263 2134 -5
Jana Štefancová Člen Porady generálnych sekretárov AZZZ SR, Riaditeľ sekretariátu ASL SR Vazovova 9/B, 811 07 BRATISLAVA +421 / 2 /5263 2134 -5 0905 651 062