Asociácia poskytovateľov prednemocničnej zdravotnej starostlivosti

}
Asociácia poskytovateľov prednemocničnej zdravotnej starostlivosti
Asociácia poskytovateľov prednemocničnej zdravotnej starostlivosti Partizánska cesta 118
974 00 Banská Bystrica
+421 902 959 747

Asociácia prednemocničnej zdravotnej starostlivosti je záujmové združenie, ktorého členmi sú poskytovatelia zdravotnej starostlivosti primárne so segmentov dopravnej zdravotnej služby, záchrannej zdravotnej služby a prevádzkovatelia urgentných príjmov. APPZS je apolitická a nezávislá organizácia, ktorej cieľom je prispieť k rozvoju prednemocničnej zdravotnej starostlivosti a k zvyšovaniu jej kvality. Primárnym cieľom APPZS je zamerať sa na problematiku ZZS, DZS, UP ako celku a aktívne spolupracovať pri tvorbe legislatívnych, a iných noriem v spomínanej oblasti.

Zástupcovia

Ernest Caban Člen prezídia AZZZ SR, Predseda APPZS +421 902 959 747