Asociácia polikliník a zdravotníckych zariadení

}
Asociácia polikliník a zdravotníckych zariadení
Asociácia polikliník a zdravotníckych zariadení Vysokoškolákov 31, 010 08 Žilina +421 41 562 70 65 www.apaz.sk

Asociácia polikliník a zdravotníckych zariadení (ďalej len „APAZ„) vznikla v roku 1993 (pôvodný názov bol Asociácia samostatných polikliník Slovenska). APAZ je dobrovoľným, záujmovým, na politických stranách a hnutiach nezávislým samosprávnym združením polikliník, fyzických a právnických osôb, prípadne iných zdravotníckych zariadení s pôsobnosťou na území Slovenskej republiky.

Poslaním Asociácie je združovať polikliniky a iné zdravotnícke zariadenia na území Slovenskej republiky v oblasti zamestnávateľskej, odbornej, ekonomickej a legislatívnej. Hlavným cieľom činnosti APAZ je chrániť zákonné práva a záujmy polikliník a iných zdravotníckych zariadení, aktívne ovplyvňovať rozvoj ich funkcií, zjednocovať ich postup pri vykonávaní zverených úloh, navrhovať Národnej rade Slovenskej republiky, vláde Slovenskej republiky a ústredným orgánom štátnej správy riešenie problémov vo všetkých oblastiach ich činnosti. Prezidentom APAZ je v súčasnosti MUDr. Štefan Zelník, PhD. (riaditeľ polikliniky ŽILPO, s.r.o.). Viceprezidentom APAZ je MUDr. Radoslav Čuha, MBA, MPH. Členkou rady je Mgr. Eva Janusová (Poliklinika Mlynská dolina). Poradcom rady je prof. MUDr. Vladimír Oleár, CSc. (konateľ polikliniky ŽILPO, s.r.o.).

Postavenie členov APAZ je založené na princípe rovnosti a vzájomnej solidarity. Najvyšším orgánom APAZ je Zhromaždenie delegátov. APAZ je financovaná z členských príspevkov svojich členov (členský príspevok  na rok 2020 je dobrovoľný).

Zástupcovia

Štefan Zelník člen Prezídia AZZZ SR
Adrián Kuka člen Porady generálnych sekretárov