Asociácia personálnych agentúr Slovenska

}
Asociácia personálnych agentúr Slovenska
Asociácia personálnych agentúr Slovenska Obchodná 2, 811 01 Bratislava 1apas.sk

Asociácia personálnych agentúr Slovenska (APAS) je záujmové profesné združenie právnických osôb založené v roku 2002 najmä za účelom štandardizácie personálno-poradenského trhu a účasti na tvorbe legislatívy v oblasti zamestnanosti.

Jej úlohou je zaviesť do personálneho poradenstva štandardy platné v zahraničí a známe zahraničným investorom vo všetkých segmentoch personálneho poradenstva, či už sú to výbery pracovníkov, tréningy, personálny lízing, personálne systémy a pod.

Zástupcovia

Zuzana Rumiz člen Prezídia AZZZ SR +421907808432
Bc. Peter Uličný člen PGS +421905612763