Asociácia personálnych a facility služieb

}
Asociácia personálnych a facility služieb
Asociácia personálnych a facility služieb Bajkalská 22, 821 09 Bratislava +421905878243 www.apafs.sk

Asociácia personálnych a facility služieb (APAFS) vznikla ako integrátor subjektov pôsobiacich v oblasti služieb zamestnanosti a oblasti integrovaného facility managementu (IFM).

Hlavným poslaním Asociácie personálnych a facility služieb je štandardizovať legislatívne nástroje ovplyvňujúce aktívnu politiku trhu práce a IFM.

Zámerom APAFS je byť odborným garantom a partnerom vlády Slovenskej republiky, štátnym a verejným inštitúciám v oblastiach uvedených vyššie. Každý člen asociácie APAFS tak automaticky získa garantované renomé a status kvalitného a spoľahlivého poskytovateľa služieb v oblasti HR, sprostredkovania práce a facility managementu.

APAFS je profesionálnym záujmovým združením, ktoré vytvára a rozvíja spoluprácu medzi personálnymi agentúrami a poskytovateľmi facility služieb.

Združuje právnické osoby na princípe rovnosti, dobrovoľnosti a transparentnosti. Členovia asociácie zdieľajú svoje skúsenosti, know-how a dôležité informácie medzi sebou, no čerpajú aj zo skúseností zahraničných odborníkov.

APAFS neustále rozvíja svoje partnerstvá a reprezentuje a presadzuje záujmy členov aj v rámci koordinácie legislatívnych procesov zameraných na zamestnanosť a facility management.

APAFS, ako združenie personálnych agentúr a poskytovateľov facility služieb, ktoré dlhodobo udržiavajú najvyšší štandard kvality služieb voči svojim klientom i zamestnancom, tak bude prirodzeným spôsobom poskytovať maximálny servis a zlepšovať úroveň služieb na trhu práce a facility managementu na Slovensku.

Zástupcovia

Mgr. Radovan Maxin Člen prezídia AZZZ SR