Aliancia slovenskej gastronómie

}
Aliancia slovenskej gastronómie
Aliancia slovenskej gastronómie Mlynské nivy 16920/49, 82109 Bratislava - Ružinov gastroaliancia.sk

Cieľom Aliancie je zastupovanie a obhajovanie záujmov „GASTRA“ voči štátu, orgánom verejnej správy, vstupovanie do legislatívneho procesu pri novelizáciách existujúcich zákonov a príprave novej legislatívy. Podpora zdravého podnikateľského prostredia, komunikácia s dodávateľmi, podpora cestovného ruchu cez tvorbu politík, ktoré budú schopné na Slovensku dať možnosť vzniku zážitkovej gastronómii. Podpora regionálnej produkcie so synergiami vo vytváraní nových regionálnych dodávateľských reťazcov je jedna z najdôležitejších úloh, ktorú si kladie Aliancia za svoj cieľ. Sme si vedomí, že bez vzdelávania našich členov či už v oblasti účtovníctva, ekologického fungovania a správania sa, zdravého stravovania, legislatívy, atď. nie je možné pozdvihnúť úroveň poskytovaných služieb na úroveň, ktorú si Slovenské GASTRO zaslúži.

Zástupcovia

Viliam Pavlovský člen Prezídia AZZZ SR
Július Činčala člen Porady generálnych sekretárov AZZZ SR