AKTUÁLNY ZOZNAM STREDNÝCH ODBORNÝCH ŠKÔL, KTORÉ POUŽÍVAJÚ OZNAČENIE COVP NA ZÁKLADE ROZHODNUTIA AZZZ SR