Aktuality

Young are willing to switch jobs often

Young are willing to switch jobs often

10.03.2015 Media Monitoring

Slovak stay in the same job for less than four years on average, but amid changing work habits this still makes them among central Europe's most loyal employees. Young Slovak men with higher education change jobs most often. The older people...

Rokovanie HSR SR, zo dňa 16.02.2015

Rokovanie HSR SR, zo dňa 16.02.2015

17.02.2015 Tripartita

Prinášame Vám program, materiály a následne aj záznam s jednotlivými stanoviskami sociálnych partnerov z rokovania Hospodárskej a sociálnej rady SR, ktorá sa konala 16.02.2015 na Úrade vlády SR.

Staronový prezident AZZZ SR

Staronový prezident AZZZ SR

11.02.2015 Tlačové správy

V nadväznosti na dnešné rokovanie Prezídia a Valného zhromaždenia AZZZ SR si Vám dovoľujeme oznámiť, že vrcholné orgány AZZZ SR vzali na vedomie odstúpenie pána Rastislava Machunku z funkcie prezidenta AZZZ SR a na post...

Projekt na monitorovanie a prenos potrieb trhu práce do systému vzdelávania pokračuje

Projekt na monitorovanie a prenos potrieb trhu práce do systému vzdelávania pokračuje

21.01.2015 Tlačové správy

Jeden z najúspešnejších národných projektov realizovaných z prostriedkov EÚ bude pokračovať. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR odštartovalo dňa 19.1.2015 tretiu realizačnú fázu projektu Národná sústava...

Potreba prijatia zákona o OVaP

Potreba prijatia zákona o OVaP

07.01.2015 Tlačové správy

AZZZ SR sa spolu s ostatnými reprezentatívnymi zamestnávateľskými a podnikateľskými organizáciami zhodli na podpore prijatia nového zákona o odbornom vzdelávaní a príprave, nakoľko považujeme za nevyhnutné týmto zákonom...

Rokovanie HSR SR, zo dňa 05.01.2015

Rokovanie HSR SR, zo dňa 05.01.2015

06.01.2015 Tripartita

Prinášame Vám program, materiály a následne aj záznam s jednotlivými stanoviskami sociálnych partnerov z rokovania Hospodárskej a sociálnej rady SR, ktorá sa konala 05.01.2015 na Úrade vlády SR.

Stanovisko k navrhovaným zmenám Zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov

Stanovisko k navrhovaným zmenám Zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov

29.09.2014 Tlačové správy

  AZZZ SR na základe stanovísk svojich členov uplatnila v rámci medzirezortného pripomienkového konania ako aj na rokovaní Hospodárskej a sociálnej rady SR viacero zásadných pripomienok k predloženému návrhu novely Zákona č....

Stanovisko AZZZ SR k návrhom zákonov z dielne ÚGKK

Stanovisko AZZZ SR k návrhom zákonov z dielne ÚGKK

25.04.2014 Tlačové správy

Zamestnávatelia združení v Zamestnávateľskom zväze geodézie a kartografie (ZZGK) vyjadrujú vážne znepokojenie nad pripravovanými návrhmi katastrálneho zákona, zákona o geodézii a kartografii a o novele zákona o komore...

Zákon o ochrane osobných údajov

Zákon o ochrane osobných údajov

25.03.2014 Tlačové správy

Predstavitelia AZZZ SR v uplynulých dňoch spolu s ďalšími zamestnávateľskými organizáciami rokovali s predstaviteľmi Úradu vlády Slovenskej republiky o zmenách zákona č. 122/2013 Z. z o ochrane osobných údajov, voči ktorého...