Aktuality

Projekt na monitorovanie a prenos potrieb trhu práce do systému vzdelávania pokračuje

Projekt na monitorovanie a prenos potrieb trhu práce do systému vzdelávania pokračuje

21.01.2015 Tlačové správy

Jeden z najúspešnejších národných projektov realizovaných z prostriedkov EÚ bude pokračovať. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR odštartovalo dňa 19.1.2015 tretiu realizačnú fázu projektu Národná sústava...

Potreba prijatia zákona o OVaP

Potreba prijatia zákona o OVaP

07.01.2015 Tlačové správy

AZZZ SR sa spolu s ostatnými reprezentatívnymi zamestnávateľskými a podnikateľskými organizáciami zhodli na podpore prijatia nového zákona o odbornom vzdelávaní a príprave, nakoľko považujeme za nevyhnutné týmto zákonom...

Rokovanie HSR SR, zo dňa 05.01.2015

Rokovanie HSR SR, zo dňa 05.01.2015

06.01.2015 Tripartita

Prinášame Vám program, materiály a následne aj záznam s jednotlivými stanoviskami sociálnych partnerov z rokovania Hospodárskej a sociálnej rady SR, ktorá sa konala 05.01.2015 na Úrade vlády SR.

Stanovisko k navrhovaným zmenám Zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov

Stanovisko k navrhovaným zmenám Zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov

29.09.2014 Tlačové správy

  AZZZ SR na základe stanovísk svojich členov uplatnila v rámci medzirezortného pripomienkového konania ako aj na rokovaní Hospodárskej a sociálnej rady SR viacero zásadných pripomienok k predloženému návrhu novely Zákona č....

Stanovisko AZZZ SR k návrhom zákonov z dielne ÚGKK

Stanovisko AZZZ SR k návrhom zákonov z dielne ÚGKK

25.04.2014 Tlačové správy

Zamestnávatelia združení v Zamestnávateľskom zväze geodézie a kartografie (ZZGK) vyjadrujú vážne znepokojenie nad pripravovanými návrhmi katastrálneho zákona, zákona o geodézii a kartografii a o novele zákona o komore...

Zákon o ochrane osobných údajov

Zákon o ochrane osobných údajov

25.03.2014 Tlačové správy

Predstavitelia AZZZ SR v uplynulých dňoch spolu s ďalšími zamestnávateľskými organizáciami rokovali s predstaviteľmi Úradu vlády Slovenskej republiky o zmenách zákona č. 122/2013 Z. z o ochrane osobných údajov, voči ktorého...