Aktuality

Rokovanie HSR SR, zo dňa 25.05.2015

Rokovanie HSR SR, zo dňa 25.05.2015

26.05.2015 Tripartita

Prinášame Vám program, materiály a následne aj záznam s jednotlivými stanoviskami sociálnych partnerov z rokovania Hospodárskej a sociálnej rady SR, ktorá sa konala 25.05.2015 na Úrade vlády SR.

Reakcia generálneho sekretára AZZZ SR

Reakcia generálneho sekretára AZZZ SR

25.05.2015 Tlačové správy

Nadväzne na dnešný článok v Hospodárskych novinách obsahujúci rozhovor s predsedníčkou Úradu geodézie, kartografie a katastra pani Máriou Frindrichovou, v ktorom bola spomenutá aj Asociácia zamestnávateľských zväzov a...

Medzinárodná vedecká konferencia

Medzinárodná vedecká konferencia

15.05.2015 Tlačové správy

V dňoch 14. – 15. mája 2015 sa uskutočnila medzinárodná vedecká konferencia „Nové výzvy pre sociálnu politiku a globálny trh práce 2015“. Konferencie sa zúčastnili aj zástupcovia AZZZ SR.

Stanovisko AZZZ SR k zvýšeniu minimálnej mzdy

Stanovisko AZZZ SR k zvýšeniu minimálnej mzdy

28.04.2015 Tlačové správy

Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR nepovažuje návrh na zvýšenie minimálnej mzdy od budúceho roku o ďalších 30,- EUR, ktorý dnes predložila KOZ SR  za dobrý krok. „Ešte nie sme v situácii, kedy by sme...

Memorandum o spolupráci a porozumení so Srbskou republikou

Memorandum o spolupráci a porozumení so Srbskou republikou

20.04.2015 Tlačové správy

Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky (AZZZ SR) podpísala s Úniou zamestnávateľov Srbskej republiky (ÚZ SR) Memorandum o spolupráci a porozumení. Memorandum bolo podpísané minulý týždeň...

Rokovanie HSR SR, zo dňa 13.04.2015

Rokovanie HSR SR, zo dňa 13.04.2015

14.04.2015 Tripartita

Prinášame Vám program, materiály a následne aj záznam s jednotlivými stanoviskami sociálnych partnerov z rokovania Hospodárskej a sociálnej rady SR, ktorá sa konala 13.04.2015 na Úrade vlády SR.

Odborná konferencia AZZZ SR

Odborná konferencia AZZZ SR

11.04.2015 Rôzne

AZZZ SR organizovala dňa 9.4.2015 odbornú konferenciu s názvom „ Inovácia vzdelávacích procesov, diskusia o prepojení vzdelania a praxe, podporné nástroje pre zamestnanosť“. Panelová diskusia sa konala vo za účasti zástupcov...

Rokovanie HSR SR, zo dňa 23.03.2015

Rokovanie HSR SR, zo dňa 23.03.2015

24.03.2015 Tripartita

Prinášame Vám program, materiály a následne aj záznam s jednotlivými stanoviskami sociálnych partnerov z rokovania Hospodárskej a sociálnej rady SR, ktorá sa konala 23.03.2015 formou per rollam.

Spoločné stanovisko zamestnávateľov k zákonu o OVaP

Spoločné stanovisko zamestnávateľov k zákonu o OVaP

23.03.2015 Tlačové správy

Sedem stavovských a profesijných organizácii zastupujúcich zamestnávateľov sa dnes stretlo, aby vyjadrili svoje jednotné stanovisko k pripravovanému zákonu o odbornom vzdelávaní a príprave. Spája ich obava o vykonateľnosť...

Reakcia AZZZ SR na ÚGKaK

Reakcia AZZZ SR na ÚGKaK

16.03.2015 Tlačové správy

Nadväzne na dnešný článok v Hospodárskych novinách obsahujúci rozhovor s predsedníčkou Úradu geodézie, kartografie a katastra pani Máriou Frindrichovou, v ktorom bola spomenutá aj Asociácia zamestnávateľských zväzov...

Stanovisko AZZZ SR k prijatiu návrhu zákona o OVaP

Stanovisko AZZZ SR k prijatiu návrhu zákona o OVaP

12.03.2015 Tlačové správy

AZZZ SR návrh zákona v takomto znení od začiatku podporovalo aj napriek skutočnosti, že akcentovalo tak ako ostatné stavovské a profesijné organizácie nedostatočnosť motivácie zamestnávateľov pre vstup do systému duálneho...

Young are willing to switch jobs often

Young are willing to switch jobs often

10.03.2015 Media Monitoring

Slovak stay in the same job for less than four years on average, but amid changing work habits this still makes them among central Europe's most loyal employees. Young Slovak men with higher education change jobs most often. The older people...

Rokovanie HSR SR, zo dňa 16.02.2015

Rokovanie HSR SR, zo dňa 16.02.2015

17.02.2015 Tripartita

Prinášame Vám program, materiály a následne aj záznam s jednotlivými stanoviskami sociálnych partnerov z rokovania Hospodárskej a sociálnej rady SR, ktorá sa konala 16.02.2015 na Úrade vlády SR.

Staronový prezident AZZZ SR

Staronový prezident AZZZ SR

11.02.2015 Tlačové správy

V nadväznosti na dnešné rokovanie Prezídia a Valného zhromaždenia AZZZ SR si Vám dovoľujeme oznámiť, že vrcholné orgány AZZZ SR vzali na vedomie odstúpenie pána Rastislava Machunku z funkcie prezidenta AZZZ SR a na post...

Projekt na monitorovanie a prenos potrieb trhu práce do systému vzdelávania pokračuje

Projekt na monitorovanie a prenos potrieb trhu práce do systému vzdelávania pokračuje

21.01.2015 Tlačové správy

Jeden z najúspešnejších národných projektov realizovaných z prostriedkov EÚ bude pokračovať. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR odštartovalo dňa 19.1.2015 tretiu realizačnú fázu projektu Národná sústava...