Ako hodnotia "podnikateľské kilečko" zamestnávateľské zväzy?

Zdroj: www.forbes.sk

13.07.2020 Monitoring médií
Ako hodnotia "podnikateľské kilečko" zamestnávateľské zväzy?

Parlament schválil koncom minulého týždňa balík zhruba sto legislatívnych opatrení, nazývaných aj „podnikateľské kilečko“. Podpredseda vlády Richard Sulík tvrdí, že zmeny pomôžu podnikateľom, nespôsobia výpadok v rozpočte a dajú sa rýchlo realizovať. Právna norma prináša dokopy 114 zmien, z ktorých sa viaceré týkajú zamestnávateľov a podnikateľov. Forbes sa preto pýtal zamestnávateľských zväzov, ako hodnotia legislatívne opatrenia zo spomínaného balíka.

Čo sú podľa vás najzásadnejšie veci, ktoré sú ukotvené v „podnikateľskom kilečku“?

Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR

Materiál ako celok podporujeme, vítame odstránenie byrokracie, ktorá odľahčí podnikateľské prostredie a zároveň nezaťaží štátny rozpočet. Na druhej strane v balíčku lex korona sa nachádzala väčšina opatrení, ktoré sa týkali odstránenia administratívy, no nesúviseli s pandémiou Covid-19, preto sme nevideli zákonný dôvod na skrátené legislatívne konanie, ktorým sa obchádza sociálny dialóg a štandardný legislatívny proces. Keďže ide o veľmi rozsiahly balíček zmien, kde navyše dochádzalo v priebehu k zmenám, respektíve dopĺňaní navrhovaných opatrení, čas na finálne pripomienky a detailné naštudovanie bol veľmi krátky, čo považujeme za nešťastné a do budúcna žiadame zachovanie primeraných lehôt a rešpektovanie štandardného legislatívneho procesu.

Klub 500

Klub 500 víta prijatie podnikateľského kilečka a jeho schválenie formou skráteného legislatívneho konania. „Kilečko“ obsahuje mnoho drobných pozitívnych zmien v legislatíve, ktoré odstraňujú nezmyselnú administratívu, ktorá sa rokmi nahromadila a zaťažovala podnikateľov.

Myslíme si, že v legislatíve, tak ako v každej spoločnosti, je dobré raz za čas „poupratovať“ a odstrániť v mnohých prípadoch až prílišnú iniciatívu ministerských úradníkov a poslancov.

Z pohľadu Klubu 500 je dôležité, že v rámci „kilečka“ sa napríklad odblokoval proces hodnotení dopadov na životné prostredie (EIA), ktorý bol zastavený z dôvodu núdzového stavu a nemožnosti uskutočnenia verejných prerokovaní. Bez tejto úpravy by sa totiž nemohli do skončenia núdzového/mimoriadneho stavu začať realizovať žiadne väčšie investície.

Republiková únia zamestnávateľov

Prvým bodom je odstraňovanie štátom garantovaných biznisov pre vybraných podnikateľov. Ďalším plusom je zvyšovanie limitov pre povinný audit účtovných závierok. Okrem toho by sme vyzdvihli zdobrovoľnenie gastrolístkov, hoci toto opatrenie ešte nemá zákonnú podobu. Tretím bodom je zákaz vyžadovania dokladov štátnymi orgánmi, ktorými už sami disponujú.

Čo podľa vás v „podnikateľskom kilečku“ chýba?

Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR

Z pôvodného materiálu vypadlo ustanovenie ohľadom odpisu nehnuteľnosti z dnešných 40 rokov na polovicu, čo považujeme za škodu. 40 rokov je veľmi dlhé obdobie, podnikateľom by toto skrátenie výrazne pomohlo, keďže odpismi si spoločnosti znižujú daňový základ. Čím nižší daňový základ, tým nižšia daňová povinnosť.

Klub 500

Mrzí nás, že koaliční partneri z „kilečka“ vypustili úpravy týkajúce sa odstránenia prepojení minimálnej mzdy na mzdové tarify, alebo navrhované úpravy v odpisoch nehnuteľností. Napriek tomu, že vláda Slovenskej republiky si uvedomuje, že súčasná výška príplatkov na udržanie pracovných miest je nedostatočná, nerozumieme tomu, prečo nepristúpila v rámci tohto legislatívneho procesu k jej úprave, teda zvýšeniu a predĺženiu lehoty na jej čerpanie.

Republiková únia zamestnávateľov

Napríklad to, že niektoré z opatrení neboli priamo prijaté už vo forme legislatívnych opatrení, konkrétne zdobrovoľnenie gastrolístkov. Okrem toho by sme mohli vyzdvihnúť množstvo opatrení, na ktoré sme aj my kontinuálne upozorňovali.