Stanovisko PF UK k celoplošnému testovaniu

V súvislosti s celoplošným testovaním ako aj v súvislosti s otázkami s tým spojenými, sme oslovili Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave a požiadali ju o právne stanovisko k možnostiam zamestnávateľa voči zamestnancom, ktorí sa celoplošného testovania dobrovoľne nezúčastnia, resp. k možnosti zamestnávateľa nariadiť zamestnancovi testovanie na COVID-19. Prečítajte si uvedené  stanovisko, ktoré je spracované najmä z pohľadu pracovnoprávnych následkov.

Ďalšie články

Všetky články v tejto kategórii