List predsedovi vlády SR

Zástupcovia zamestnávateľov sú znepokojení návrhom výšky minimálnej mzdy na rok 2021, ktorá môže práve v čase prebiehajúcej krízy prehĺbiť zamestnávateľom finančné problémy.

Ďalšie články

Všetky články v tejto kategórii