Trh si od mladých pýta viac praxe

Zdroj: hnonline.sk

Koronakríza plány stredoškolákov nenabúrala. Mení sa však správanie firiem, ktoré si môžu vyberať. Čerstvých absolventov chcú čoraz menej.

V rozpore s požiadavkami pracovného trhu a s tendenciami, ktoré vyplavila koronakríza. Kým zamestnávatelia volajú po technických odboroch, pretlaky na jedno voľné študijné miesto stále zažívajú humanitné či umelecké fakulty. A to navyše v dobe, keď si firmy pýtajú čoraz menej absolventov vysokých škôl bez praxe. Čísla Centra vedecko-technických informácií ukázali, že maturanti ostali voči dôsledkom pandémie imúnni a svoje plány nezmenili.

A hoci si prihlášky podávali v čase neistoty, pokles záujemcov o štúdium zo Slovenska nehlásia ani české vysoké školy. Naopak, niektoré fakulty u nás dokonca zaznamenali vyšší dopyt. „Výrazne vyšší počet prihlášok sme zaznamenali na filozofickej fakulte,“ informuje Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Paradoxne, práve o absolventov humanitných vied stoja zamestnávatelia najmenej. „Najlepšie šance zamestnať sa majú najmä absolventi informatiky, strojárstva, ale aj ekonómie, ktorí ovládajú minimálne jeden svetový jazyk,“ uviedla hovorkyňa Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení Miriam Filová. Podľa nej absolventi s netechnickým vzdelaním môžu mať na trhu práce problém uplatniť sa aj z dôvodu aktuálne menšieho množstva ponúk v dôsledku krízy. Firmy preto vítajú, ak absolvent vykonával prax v odbore, ideál ne v odvetví, po ktorom je dopyt. Čerstvým držiteľom diplomov v neatraktívnom odbore nehrá do kariet ani fakt, že počet pracovných ponúk vhodných pre absolventov sa od začiatku pandémie neustále znižuje. „Zamestnávatelia majú vysoký počet záujemcov. Sú vo výhode, a tak môžu zvyšovať svoje požiadavky. Aktuálne preferujú uchádzačov s praxou,“ vysvetľuje pre HN Nikola Richterová, PR manažérka spoločnosti Profesia.

7,3 uchádzača na jedno voľné miesto eviduje Lekárska fakulta na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave, čo je najviac zo všetkých

43 685 študentov plánujú vysoké školy prijať tento rok na denné štúdium

0,2 uchádzača na jedno voľné miesto eviduje Fakulta reformovanej teológie Univerzity J. Selyeho v Komárne, čo je najmenej zo všetkých

Ďalšie články

Všetky články v tejto kategórii