Nezamestnanosť rastie najviac od roku 2009

Zdroj: komentare.hnonline.sk

Ekonomická kríza vyvolaná pandémiou koronavírusu sa na Slovensku prejavila najrýchlejším nárastom nezamestnanosti od krízového roku 2009. Ohrozené stratou zamestnania sú najmä tie povolania, ktoré nie je možné vykonávať z domu, ako napríklad sezónni pracovníci alebo pracovníci vo fabrikách. Na trhu práce pociťujeme výrazný prepad, zamestnávatelia majú zároveň pesimistické vyhliadky aj do budúcnosti, čo sa odzrkadľuje v nízkom počte voľných pracovných miest. Firmy nechávajú v dôsledku krízy a neistoty mnohé aktivity utlmené.

Mnoho spoločností sa napriek štátnej pomoci stále ocitá vo finančných problémoch v dôsledku prepadu tržieb, ktoré neboli zavinené ich zlyhaním. Je veľmi pravdepodobné, že spomalenie ekonomiky spolu s vysokými mzdovými nákladmi zamestnávateľom spôsobí silný nárast nezamestnanosti. Ak podnikatelia niekoľko rokov svedomito platia dane, odvody či iné poplatky a v čase krízy nedostanú adekvátnu pomoc, sú z tejto situácie pochopiteľne frustrovaní. Naším spoločným cieľom by malo byť zachovanie zamestnanosti v maximálnej možnej miere, o to viac, že hrozba krachu podnikov, a teda aj prepúšťania zamestnancov ešte nikdy nebola taká vysoká a reálna. Sme veľmi znepokojení vývojom súčasnej situácie.

Opakovane zdôrazňujeme potrebu urýchleného konania a reálnej pomoci všetkým zamestnávateľom, bohužiaľ, stále sa tak nedeje. Stav je vážny a pomoc považujú podnikatelia za nedostatočnú, preto je v tejto chvíli veľmi dôležité nepoľavovať a pokračovať v urgentnom prijímaní ďalších opatrení. Ako sa firmy s uvedenými opatreniami stotožnili, nám už teraz odzrkadľujú nelichotivé štatistiky Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, kde pribúdajú nezamestnaní. Kríza spôsobená pandémiou COVID-19 je pre Európu bez pochýb výzvou nevídaných rozmerov. Preto sa lídri Európskej únie dohodli na spoločnom balíku pre záchranu ekonomiky a o rozpočte Únie na obdobie rokov 2021 až 2027 – v bezprecedentnej celkovej výške 1,82 bilióna eur. Ak budú tieto prostriedky minuté systematicky a udržateľne, môže to Slovensko posunúť výrazne vpred. Nemôžeme si dovoliť ďalšie chyby v strategickom plánovaní, aby nám tieto prostriedky prepadli alebo sa minuli neefektívne, na projekty, ktoré neprinesú želaný efekt.

Oto Nevický, generálny sekretár AZZZ SR

Ďalšie články

Všetky články v tejto kategórii