Zapojte sa do podnikateľského prieskumu

Prieskum nájdete tu:

Zdroj: inovujme.checkboxonline.com

Zistiť exportnú a inovačnú úroveň podnikateľských subjektov na Slovensku je cieľom anonymného prieskumu, ktorý realizuje Ministerstvo hospodárstva SR v spolupráci so Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou. Otázky sú rozdelené do šiestich oblastí. Priniesť by mali odpovede nielen na stav súčasného exportu a inovácií vo firmách, ale predovšetkým na to, čo je potrebné podľa podnikateľov v týchto  oblastiach zmeniť. Prax totiž ukazuje, že inovačná úroveň firiem má výrazný vplyv na exportnú schopnosť podnikov. Jedným z výstupov prieskumu by mala byť aj informácia o tom, koľko investujú firmy na Slovensku do inovácií.

 

Zapojiť sa do prieskumu je možné do 11. marca 2019.

 

Prieskum sa rozhodla uskutočniť Pracovná skupina pre stratégiu vonkajších ekonomických vzťahov SR, ktorá je poradným orgánom Rady vlády SR na podporu exportu a investícií.
Z doterajších analýz a výskumov vyplýva, že jednou z hlavných príčin nízkej exportnej výkonnosti slovenských  firiem je nedostatočná miera inovácií ako základ pre tvorbu konkurencieschopnej ponuky tovaru a služieb. „Práve výsledky tohto prieskumu by mali slúžiť ako podklad na predkladanie návrhov na zlepšenie exportných podmienok pre podnikateľov, ale aj podmienok na rýchlejšie a výraznejšie zavádzanie inovácií, vysvetlila predsedníčka skupiny a generálna riaditeľka Sekcie podnikateľského prostredia a inovácií MH SR Miriam Letašiová. Zároveň verí, že „do prieskumu sa zapojí čo najväčší počet podnikateľov, aby jeho výsledky boli čo najobjektívnejšie a najrelevantnejšie.“

 

Prieskum je zverejnený na https://inovujme.checkboxonline.com/export.aspx

 

Ďalšie články

Všetky články v tejto kategórii