Minimálna mzda na rok 2017

Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky (AZZZ SR) tento týždeň rokovala s Konfederáciou odborových zväzov (KOZ SR) o výške minimálnej mzdy na rok 2017. V zákonom stanovenej lehote sa nám rokovania nepodarilo ukončiť.

Navrhovali sme kompromisné navýšenie minimálnej mzdy, ktoré KOZ SR neakceptovala. Zároveň sme upozornili aj na následky radikálneho zvyšovania minimálnej mzdy, ktoré sa značne prejavia v zdravotníctve, keďže v súvislosti s historicky najvyšším navýšením minimálnej mzdy spred 2 rokov vznikli, a naďalej budú nemocniciam vznikať výrazné výpadky v rozpočte, ktoré bude potrebné dofinancovať.

„Prekvapilo nás, že kompromisný návrh AZZZ SR nebol Konfederáciou odborových zväzov prijatý, ale aj napriek tomu budú rokovania naďalej pokračovať s cieľom nájsť riešenie a dosiahnuť dohodu so sociálnymi partnermi“. „Sme pripravení pokračovať v diskusii o znížení nákladov ceny práce pre nízkopríjmové skupiny zamestnancov, napríklad rozšírením odvodových úľav, s cieľom zvýšiť čistý príjem zamestnancov a znížiť nezamestnanosť,“  povedal Oto Nevický, generálny sekretár AZZZ SR.

 

 

S úctou

Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR (AZZZ SR)

Ing. Miriam Špániková

Tlačová hovorkyňa

Nevädzová 5

821 01 Bratislava

tel.: +421/2/44 258 528, +421/2/44 258 295
mob.: +421/908 688 068
e-mail: spanikova@azzz.sk

www.azzz.sk

Ďalšie články

Všetky články v tejto kategórii