Vyjadrenie AZZZ SR k zvýšeniu minimálnej mzdy

Zdroj: www.teraz.sk

 

Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR v reakcii na správu o zvýšení minimálnej mzdy na budúci rok konštatuje, že za posledné dva roky bola minimálna mzda zvýšená zo sumy 352EUR na 405EUR, čo je až 15%-tný nárast. Máme za to, že ide skôr o politické opatrenie ako o odraz aktuálneho ekonomického vývoja, ktorému takýto prudký nárast minimálnej mzdy nezodpovedá, čo dokazuje aj tempo rastu priemernej mzdy a vývoj inflácie.

Ak sa minimálna mzda zvyšuje neúmerným tempom, zamestnávateľom sa prudko zvyšujú náklady, čo pre firmy  v takých odvetviach hospodárstva, v ktorých sú zamestnaní prevažne zamestnanci s príjmom okolo výšky minimálnej mzdy, bude veľmi náročné zvládnuť takýto prudký nárast minimálnej mzdy, nehovoriac o plošnom dopade na rast miezd cez kolektívne vyjednávanie, či ustanovenie §120 Zákonníka práce – o minimálnych mzdových nárokoch. Niektoré firmy to môže aj existenčne ohroziť, a iné budú nútené prijať úsporné opatrenia.

„V konečnom dôsledku to, žiaľ, pocítia tí zamestnanci, ktorých bude  zamestnávateľ nútený kvôli zvýšeným nákladom prepustiť, taktiež sa to dotkne  dlhodobo nezamestnaných ľudí, ľudí s nízkou kvalifikáciou a ľudí z regiónov s vysokou nezamestnanosťou, ktorým sa takto veľmi skomplikuje vstup na pracovný trh,“ doplnil Oto Nevický, generálny sekretár AZZZ SR.

 

S úctou

Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR (AZZZ SR)

Miriam Špániková

Tlačová hovorkyňa

Nevädzová 5

821 01 Bratislava

tel.: +421/2/44 258 528, +421/2/44 258 295
mob.: +421/908 688 068
e-mail: spanikova@azzz.sk

Ďalšie články

Všetky články v tejto kategórii