Príspevok na dôchodok dostáva 12 % zamestnancov na Slovensku

Zdroj: www.teraz.sk

Príspevok na dôchodkové sporenie nepatrí medzi najrozšírenejšie formy benefitov, ktoré slovenské firmy poskytujú svojim pracovníkom.

„Podľa dostupných informácií príspevky do 3. piliera formou benefitov využíva približne tretina zamestnancov“

konštatoval výkonný riaditeľ Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR Branislav Masár.

Ďalšie články

Všetky články v tejto kategórii