Projekt na monitorovanie a prenos potrieb trhu práce do systému vzdelávania pokračuje

Jeden z najúspešnejších národných projektov realizovaných z prostriedkov EÚ bude pokračovať. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR odštartovalo dňa 19.1.2015 tretiu realizačnú fázu projektu Národná sústava povolaní. Projekt bude realizovať spoločnosť TREXIMA Bratislava za aktívnej účasti Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR a ostatných sociálnych partnerov, uvedomujúc si nevyhnutnosť riešiť nedostatok kvalifikovaných pracovných síl na Slovensku.

 

Pokračovanie projektu veľmi vítame, nakoľko je nevyhnutné prepojiť vzdelávací systém s trhom práce a zároveň s potrebami zamestnávateľov. Žiaci v čoraz väčšej miere študujú nepotrebné študijné odbory a prichádzajú odborne nepripravení do zamestnania. Ich pracovná kariéra zrazu končí na úrade práce.  Projekt NSP III. definuje potreby zamestnávateľov a snaží sa ich aplikovať do vzdelávacieho systému tak, aby absolventi mohli už počas školy nájsť potrebné uplatnenie,“ povedal generálny sekretár AZZZ SR Oto Nevický. V projekte sa v rámci vytvorených sektorových rád počíta so zapojením s viac ako 1000 expertov zo všetkých odvetví národného hospodárstva SR, ktorí budú vytvárať národné štandardy zamestnaní určené pre implementáciu do vzdelávacích systémov prostredníctvom už bežiaceho projektu „Národná sústava kvalifikácií.

Ďalšie články

Všetky články v tejto kategórii