2% z dane pre AZZZ SR

22.03.2016 Monitoring médií
2% z dane pre AZZZ SR

Vážení partneri, spolupracovníci, milí priatelia

Blíži sa termín podania daňových priznaní za rok 2015. Budeme veľmi radi, ak sa tento rok rozhodnete poukázať svoje 2 % z dane pre Asociáciu zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky.

Príjmy z tohto zdroja plánujeme použiť v súlade so zákonom, najmä na projekty smerujúce ku skvalitňovaniu podnikateľského prostredia.

Dovoľujeme si Vás požiadať o podporu našich pokračujúcich aktivít zameraných na zlepšovanie podnikateľského prostredia, a to formou darovania aspoň časti z 1,5% (2%) Vašej dane z príjmov, ktorú je možné na tieto účely využiť. Takýmto spôsobom môžete výrazne prispieť k ďalšiemu úspešnému pôsobeniu AZZZ SR a k efektívnejšiemu presadzovaniu našich spoločných cieľov.

  • IČO prijímateľa: 17 316 561
  • Právna forma: Občianske združenie
  • Obchodné meno: Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
  • Ulica: Nevädzová
  • Číslo: 5
  • PSČ: 821 01
  • Obec: Bratislava

Za Vašu podporu Vám vopred ĎAKUJEME !!!

Malý termínovník:

  1. február -- ZAMESTNANCI – termín pre zamestnancov, aby požiadali zamestnávateľov o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb.

2% percentá sa vypočítavajú z Potvrdenia zamestnávateľa o zaplatení dane a uvedú sa na osobitné tlačivo Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 %.

Obe tlačivá treba doručiť do 30. apríla na daňový úrad (aj poštou), ktorý je miestne príslušný trvalému bydlisku zamestnanca.

  1. 31. marec – posledný termín na podanie daňového priznania pre fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie – v rámci DP sa poukazujú 1,5% (2%).

Právnické osoby: poukazujú 1,5% (2%) dane v rámci daňového priznania.

POZOR:

Ak právnická osoba v roku 2014 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2015 (zvyčajne do 31.3.2015) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% dane

Ak právnická osoba NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% dane na verejnoprospešný účel, tak môže poukázať iba 1,5% z dane.

Na stiahnutie