105. zasadnutie Medzinárodnej konferencie práce

01.06.2016 Monitoring médií
105. zasadnutie Medzinárodnej konferencie práce

Dňa 30.5.2016 bolo aj za účasti slovenskej delegácie, tvorenej zástupcami zamestnávateľov, zamestnancov i štátu, zahájené 105. zasadnutie
Medzinárodnej konferencie práce, ktorého otvorenia bol čestným hosťom švajčiarsky prezident Johann Schneider - Ammann.

Vo svojom uvítacom prejave ako prezident Švajčiarskej konfederácie a ako švajčiarsky minister hospodárstva a práce, pán Schneider - Ammann upozornil aj na témy a problémy, ktoré sú vysoko aktuálne aj na Slovensku.

Zdôraznil niekoľko hodnôt, rešpektovaných vo Švajčiarsku, ktoré sú dôležitou súčasťou podpory hospodárskeho rastu, potrebného na vytvorenie dôstojných pracovných miest.

Poukázal najmä na makroekonomickú a inštitucionálnu stabilitu, efektívny sociálny dialóg, ekonomickú slobodu, vzdelávanie a inovácie, vrátane sociálnej ochrany, a - kľúčový prvok - sociálne partnerstvo s tými, ktorí zohrávajú rolu vo svete práce.

S ohľadom na to, že “budúcnosť práce predstavuje zamestnanie pre mladých”, pán Schneider - Ammann akcentoval, “že je potrebné investovať do základného vzdelávania a v profesijnom vzdelávaní byť schopný uľahčiť , podľa jeho slov, prístup ku kvalifikovanému, produktívnemu a trvalému zamestnaniu. ”Okrem toho, podniky by mali zohrávať aktívnu úlohu pri umožnení rýchlej integrácie mladých ľudí na trh práce.

Medzinárodná organizácia práce, založená v roku 1919, čoskoro oslávi 100 rokov od svojho vzniku.
Asociáciu zamestnávateľských zväzov a združení SR na 105. zasadnutí Medzinárodnej konferencie práce, zastupujú páni Ing. Vladimír Očenáš a Mgr. Branislav Masár.