Presidium and Supervisory Board

Supervisory Board

Ing. Víťazoslav Moric, PhD.

predseda Dozornej rady AZZZ SR
sekretariatpp1@zos-vrutky.sk
viceprezident ÚDPT SR, prezident, ŽOS Vrútky, a.s.

Ing. Miroslav Wöllner

člen Dozornej rady AZZZ SR
wollner@menert.sk
zástupca ZChFP SR

Ing. Juraj Dlhopolček

Člen Dozornej rady AZZZ SR
zcppsr@bb-psg.sk
Generálny sekretár ZCPP

Ing. Dušan Janíček

člen Dozornej rady AZZZ SR
dusan.janicek@s-cukrovary.sk
podpredseda SPPK, prokurista Slovenské cukrovary, s.r.o.

JUDr. Igor Cap, MBA

Člen Dozornej rady AZZZ SR
gr@wgske.sk
Viceprezident ÚDPT SR, Wagon Slovakia Košice,a.s.

Presidium

Ing. Tomáš Malatinský, MBA

Prezident AZZZ SR
sekretariat@azzz.sk
Predseda predstavenstva Elvod, a.s., Prezident SPNZ

Ing. Roman Karlubík, MBA

Prvý viceprezident AZZZ SR
karlubik@zchfp.sk
prezident ZCHFP

Ing. Miroslav Obert

Viceprezident AZZZ SR
gr@sepsas.sk
prezident ZZES, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ, SEPS, a.s.

Rastislav Machunka

Viceprezident AZZZ SR
machunka@oldherold.sk
viceprezident ZVLaL, manažér pre zahraničné vzťahy OLD HEROLD, s.r.o. Trenčín

Ing. Miloslav Čurilla

Viceprezident AZZZ SR
miloslav.curilla@mondibp.com
zástupca ZCPP SR, predseda predstavenstva Mondi Business Paper SCP,a.s.,Ružomberok

Dipl.-Volksw. Thomas Jan Hejcman

Člen Prezídia AZZZ SR
viceprezident ZZES, člen predstavenstva a generálny riaditeľ, VSE Holding, a.s., a predseda predstavenstva VSE, a.s.

Ing. Bohumil Kratochvíl

Člen Prezídia AZZZ SR
člen dozornej rady Slovenských elektrární, a.s.

Silvia Nagyová

Členka Prezídia AZZZ SR
snagyova@safm.sk
Prezidentka Slovenskej asociácie facility managementu

Mgr. Radovan Maxin

člen Prezídia AZZZ SR
rmaxin@edymax.com
viceprezident Asociácie poskytovateľov služieb zamestnanosti, EDYMAX HOLDING a.s.

MUDr. Marián Šóth

člen Prezídia AZZZ SR
aslsr@aslsr.sk
prezident ASL SR

MUDr. Igor Pramuk

člen Prezídia AZZZ SR
igor.pramuk@svetzdravia.com
viceprezident ANS

MUDr. Branislav Budke

Člen Prezídia AZZZ SR
branislav.budke@pfizer.com
predseda Dozornej rady AIFP, zástupca ZCHFP

JUDr. František Michvocík

člen Prezídia AZZZ SR
michvocik.frantisek@slposta.sk
Prezident Únie dopravy, pôšt a telekomunikácií

Ing. Štefan Petrík

člen Prezídia AZZZ SR
petrik@chequedejeuner.sk
predseda Asociácie emitentov stravovacích poukážok, konateľ spol. LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.

Ing. Štefan Machalík

člen Prezídia AZZZ SR
stefo@stonline.sk
prezident ZZEP

Ing. Štefan Boháček, PhD.

člen Prezídia AZZZ SR
bohacek@vupc.sk
zástupca ZCPP SR

Ing. Ľubica Kopčová, PhD.

člen Prezídia AZZZ SR
predseda výkonnej rady, Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na Slovensku

Ing. Vojtech Molnár

Člen Prezídia AZZZ SR
office@sbd2ke.sk
Predseda SZBD

Ing. Vladimír Uhlík

Člen Prezídia AZZZ SR
predseda@zzgk.sk
Predseda ZZGK

Ing. Stanislav Hreha

člen Prezídia AZZZ SR
prezident, Asociácia vodárenských spoločností

Ing. Rastislav Ňukovič

Člen Prezídia AZZZ SR
Generálny riaditeľ Eustream, a.s.

Ing. Pavol Jančovič

člen Prezídia AZZZ SR
jancovic@topnad.sk
Člen Prezídia Česmad - Slovakia, TOPNAD a.s.

Ing. Pavol Brnka

člen Prezídia AZZZ SR
brnka@rona.sk
prezident ZSP SR, predseda predstavenstva Rona Crystal, a.s., Lednické Rovne

Ing. Milan Veselý, PhD., MBA

Člen Prezídia AZZZ SR
milan_vesely@slovalco.sk
prezident, Zväz výrobcov a spracovateľov hliníka na Slovensku

Ing. Milan Semančík

Člen Prezídia AZZZ SR
msemancik@slnet.sk
Predseda SPPK

Ing. Milan Mišánik

člen Prezídia AZZZ SR
dakna@dakna.sk, predseda@zpd.sk
predseda ZPD a OS SR, predseda DAKNA Námestovo

Ing. Marián Hrotka, PhD.

Člen Prezídia AZZZ SR
marian.hrotka@generali.sk
viceprezident Taliansko - Slovenskej obchodnej komory

Ing. Ján Zápotočný

Člen Prezídia AZZZ SR
finančný riaditeľ NN

Ing. Ivan Peller

člen Prezídia AZZZ SR
avr@avr.sk
prezident Asociácie vonkajšej reklamy

Andrej Hutta, MBA

Člen Prezídia AZZZ SR
hutta@newportgroup.sk
Predseda správnej rady Asociácie duálneho vzdelávania

RNDr. Oto Nevický, MBA

Člen Prezídia AZZZ SR
nevicky@nextra.sk
zástupca Európskej polygrafickej asociácie