Presidium and Supervisory Board

Supervisory Board

Ing. Víťazoslav Moric, PhD.

predseda Dozornej rady AZZZ SR
sekretariatpp1@zos-vrutky.sk
viceprezident ÚDPT SR, prezident, ŽOS Vrútky, a.s.

Ing. Miroslav Wöllner

člen Dozornej rady AZZZ SR
wollner@menert.sk
zástupca ZChFP SR

Ing. Juraj Dlhopolček

Člen Dozornej rady AZZZ SR
zcppsr@bb-psg.sk
Generálny sekretár ZCPP

Ing. Dušan Janíček

člen Dozornej rady AZZZ SR
dusan.janicek@s-cukrovary.sk
podpredseda SPPK, prokurista Slovenské cukrovary, s.r.o.

Presidium

Ing. Tomáš Malatinský, MBA

Prezident AZZZ SR
sekretariat@azzz.sk
, Prezident, Slovenský plynárenský a naftový zväz

Ing. Roman Karlubík, MBA

Prvý viceprezident AZZZ SR
karlubik@zchfp.sk
prezident ZCHFP

Ing. Miroslav Obert

Viceprezident AZZZ SR
gr@sepsas.sk
prezident ZZES, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ, SEPS, a.s.

Rastislav Machunka

Viceprezident AZZZ SR
machunka@oldherold.sk
viceprezident ZVLaL, manažér pre zahraničné vzťahy OLD HEROLD, s.r.o. Trenčín

Ing. Miloslav Čurilla

Viceprezident AZZZ SR
miloslav.curilla@mondibp.com
zástupca ZCPP SR, predseda predstavenstva Mondi Business Paper SCP,a.s.,Ružomberok

Ing. Peter Brudňák

Viceprezident AZZZ SR
peter.brudnak@nn.sk
, Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ NN Slovensko a Aegon Slovensko

JUDr. Igor Cap, MBA

Viceprezident AZZZ SR
gr@wgske.sk
Prezident ÚDPT SR, Wagon Slovakia Košice,a.s.

Dipl.-Volksw. Thomas Jan Hejcman

Člen Prezídia AZZZ SR
viceprezident ZZES, člen predstavenstva a generálny riaditeľ, VSE Holding, a.s., a predseda predstavenstva VSE, a.s.

Ing. Miroslav Šarišský

Člen Prezídia AZZZ SR
manažér komunikácie a externých vzťahov, Slovenské elektrárne, a.s.

Silvia Nagyová

Členka Prezídia AZZZ SR
snagyova@safm.sk
Prezidentka Slovenskej asociácie facility managementu

Oldřich Holiš

Člen Prezídia AZZZ SR
Predseda Slovenskej živnostenskej komory

MUDr. Marián Šóth

člen Prezídia AZZZ SR
aslsr@aslsr.sk
prezident ASL SR

MUDr. Igor Pramuk

člen Prezídia AZZZ SR
igor.pramuk@svetzdravia.com
viceprezident ANS

MUDr. Branislav Budke

Člen Prezídia AZZZ SR
branislav.budke@pfizer.com
predseda Dozornej rady AIFP, zástupca ZCHFP

JUDr. František Michvocík

člen Prezídia AZZZ SR
michvocik.frantisek@slposta.sk
Prezident Únie dopravy, pôšt a telekomunikácií

Ing. Štefan Petrík

člen Prezídia AZZZ SR
petrik@chequedejeuner.sk
predseda Asociácie moderných benefitov, konateľ spol. LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.

Ing. Štefan Machalík

člen Prezídia AZZZ SR
stefo@stonline.sk
prezident ZZEP

Ing. Štefan Boháček, PhD.

člen Prezídia AZZZ SR
bohacek@vupc.sk
zástupca ZCPP SR

Ing. Ľuboš Lopatka, PhD.

Člen Prezídia AZZZ SR
sekretariatgr@vuz.sk
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ VÚZ

Ing. Ľubica Kopčová, PhD.

člen Prezídia AZZZ SR
predseda výkonnej rady, Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na Slovensku

Ing. Vojtech Molnár

Člen Prezídia AZZZ SR
office@sbd2ke.sk
Predseda SZBD

Ing. Vladimír Uhlík

Člen Prezídia AZZZ SR
predseda@zzgk.sk
Predseda ZZGK

Ing. Stanislav Hreha

člen Prezídia AZZZ SR
prezident, Asociácia vodárenských spoločností

Ing. Rastislav Ňukovič

Člen Prezídia AZZZ SR
Generálny riaditeľ Eustream, a.s.

Ing. Pavol Jančovič

člen Prezídia AZZZ SR
jancovic@topnad.sk
Člen Prezídia Česmad - Slovakia, TOPNAD a.s.

Ing. Pavol Brnka

člen Prezídia AZZZ SR
brnka@rona.sk
prezident ZSP SR, predseda predstavenstva Rona Crystal, a.s., Lednické Rovne

Ing. Milan Veselý, PhD., MBA

Člen Prezídia AZZZ SR
milan_vesely@slovalco.sk
prezident, Zväz výrobcov a spracovateľov hliníka na Slovensku

Ing. Milan Mišánik

člen Prezídia AZZZ SR
dakna@dakna.sk, predseda@zpd.sk
predseda ZPD a OS SR, predseda DAKNA Námestovo

Ing. Ivan Peller

člen Prezídia AZZZ SR
avr@avr.sk
prezident Asociácie vonkajšej reklamy

Emil Macho

Člen Prezídia AZZZ SR
Predseda SPPK

Andrej Hutta, MBA

Člen Prezídia AZZZ SR
hutta@newportgroup.sk
Predseda správnej rady Asociácie duálneho vzdelávania

RNDr. Oto Nevický, MBA

Člen Prezídia AZZZ SR
nevicky@nextra.sk
zástupca Európskej polygrafickej asociácie