Taliansko-Slovenská obchodná komora

Michalská 7, 811 01 Bratislava

Taliansko – Slovenská obchodná komora je medzinárodná nevládna organizácia, neziskové voľné združenie bilaterálneho charakteru. Je oficiálne uznaná talianskym Ministerstvom medzinárodného obchodu a je členom združenia talianskych obchodných komôr v zahraničí Assocamerestero, v spolupráci s Unioncamere. Poslaním TSOK je podporovať, zastrešovať a rozvíjať spoluprácu, ako aj obchodné, priemyselné, finančné a kultúrne vzťahy medzi Talianskom a Slovenskou republikou a podporovať jednotlivé podniky a inštitúcie, najmä členské, konkrétnymi informáciami, aktivitami a praktickou asistenciou v procese ich internacionalizácie. TSOK pôsobí už desať rokov v historickom centre Bratislavy a neustále snaží sa o inováciu talianskej podnikateľskej siete a o rozvoj miestnej ekonómie. Má štyri základné piliere: konkurencieschopnosť, prieskum, informačné technológie a organizačné aktivity. Taliansko – Slovenská obchodná komora má dnes viac ako 260 členských firiem, ktorým poskytuje neustálu asistenciu, členské výhody, presné informácie a intenzívnu lobistickú aktivitu v slovenských inštitúciách a zväzoch. Ako člen neformálneho Združenia zahraničných obchodných komôr na Slovensku upozorňuje miestnu vládu na problematiky súvisiace s prítomnosťou zahraničného kapitálu a investícií. Z pozície „Desk Europe“ Taliansko – Slovenská obchodná komora monitoruje publikáciu výziev o finančných prostriedkoch z Európskej únie a informuje podniky o možnostiach podpory. V spolupráci s Talianskym veľvyslanectvom napomáha koordinácií a harmonizácií aktivít talianskych inštitúcií prítomných na Slovensku.