Európska polygrafická asociácia

Pekná cesta 6, 834 03 Bratislava

Slovenská Grafia je pôvodný názov spoločnosti od roku 1921a je najstaršou pôvodnou tlačiarňou na Slovensku. Spoluzakladateľom a predsedom správnej rady bol Dr. Milan Hodža, prvý slovenský predseda vlády 1. Československej republiky. Z tlačových strojov tu v roku 1935 vyšla prvá farebná publikácia vyrobená pre Maticu slovenskú. V roku 1936 bola zavedená hĺbkotlačová a o dva roky neskôr ofsetová technika. Tradícia rotačnej tlače sa datuje rokom 1956, kedy boli inštalované prvé hĺbkotlačové a ofsetové rotačky a začala sa výroba farebných obrázkových časopisov. V roku 1971 bol vybudovaný terajší závod v Bratislave-Krasňanoch. Od roku 1997 je zavedená technológia bezfilmového zhotovenia tlačovej formy v hĺbkotlači – CTG a od roku 2000 aj pre ofset – CTP. Majoritným akcionárom Slovenskej Grafie je Grafobal Group, najvýznamnejšia slovenská podnikateľská skupina pôsobiaca v oblasti obalov, polygrafie, distribúcie a médií.