Asociácia emitentov stravovacích poukážok

Galandova 3, 811 06, Bratislava

Asociácia emitentov stravovacích poukážok (AESP) je profesionálne združenie firiem, ktoré poskytujú stravovacie poukážky na Slovensku. Asociácia vznikla v roku 2002 s cieľom rozvíjať kvalitu poskytovaných služieb v oblasti stravovania a podporovať celý systém stravovacích poukážok. Členmi AESP sú všetci kľúčoví poskytovatelia stravovacích poukážok na slovenskom trhu. Hlavným cieľom asociácie je sústavné zvyšovanie kvality a rozvoja celého systému stravovacích poukážok: od ich vydavateľov cez užívateľov až k stravovacím zariadeniam. Asociácia vystupuje aj proti zneužívaniu poukážok ako druhotného platidla, ktorým v žiadnom prípade stravné poukážky nie sú.