Zväz sklárskeho priemyslu Slovenskej republiky

Bratislavská 9, 911 05 Trenčín
Tel:+421 32/ 652 1285
E-mail:
WWW:www.zvsp.sk

Prezident:
Tel.:+421 42/ 469 35 13
E-mail:brnka@rona.sk
Ing. Pavol Brnka
(Predseda predstavenstva - RONA CRYSTAL a.s., Schreiberova ul., 020 61 LEDNICKÉ ROVNÉ)

Člen Porady generálnych sekretárov AZZZ SR:
Tel.:032/ 652 1285
E-mail:skultety@zvsp.sk
Ing. Štefan Škultéty, PhD.
Generálny sekretár

ZSP SR vznikol v decembri 1992 a jeho členská základňa pozostáva z 20 organizácií. Združuje všetky výrobné organizácie sklárskeho priemyslu Slovenskej republiky, obchodné spoločnosti s predmetom činnosti sklo, porcelán, keramika, sklárske suroviny a materiály, vysoké školy, stredné školy a združené stredné školy sklárske a Slovenskú sklársku spoločnosť. Výrobný program členských organizácií sú sklenené a minerálne vlákna a výrobky z nich, úžitkové sklo sódodraselné a olovnaté ručne a strojne vyrábané, zušľachťovavané rôznymi technikami a technológiami, technické, obalové a osvetlovacie sklo. Objem exportu predstavuje viac ako 80% vyrobenej produkcie do všetkých svetadielov a krajín sveta. Odvetvie sklárskeho priemyslu SR je výrobne, odbytovo, technicky, ekonomicky a personálne stabilizované a naďalej sa intenzívne rozvíja. Viac na: www.zvsp.sk
Posledná aktualizácia 22.06.2014